Par mums

Asociācija ir izveidota ar mērķi veicināt ogļūdeņražu izpēti un ieguvi Latvijā, aizsargāt un pārstāvēt savu biedru intereses un tiesības attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām, piedalīties likumdošanas un normatīvo aktu izstrādāšanā, to savstarpējā saskaņošanā un tālākā pilnveidošanā, īstenot, aizsargāt un popularizēt asociācijas biedru intereses, kuras saistītas ar ogļūdeņražu izpēti un ieguvi Latvijā, nodrošināt informācijas pieejamību par normatīvo aktu izmaiņām un citām aktivitātēm, kuras saistītas ar ogļūdeņražu izpēti un ieguvi, veicināt asociācijas biedru darbinieku profesionālās sagatavotības celšanu, kā arī veicināt sadarbību ar citām radniecīgām organizācijām Latvijā un citās valstīs.

Ogļūdeņraži, kas plašāk pazīstami kā naftas izejviela, Latvijā tika atrasti jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, bet to rūpnieciska ieguve nav notikusi, jo padomju laikā krājumi tika atzīti par nenozīmīgiem, salīdzinot, piemēram, ar Sibīrijas atradnēm. Naftas ieguves tehnoloģija ir strauji progresējusi, un iespējama arī salīdzinoši nelielu iegulu izstrāde.