Asociācija prasa ekonomikas ministrei skaidrot tendenciozos izteikumus par ogļūdeņražu ieguvi

TV sižets

TV sižets

TV sižets

TV sižets

Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija (BOIIA) apsveic jauno Ministru kabinetu ar darba uzsākšanu un pauž cerību, ka jaunā ministra vadībā Ekonomikas ministrijas (EM) darbībā ir sagaidāmas pozitīvas pārmaiņas, iezīmējot kursu uz atvērtāku dialogu un konstruktīvāku pieeju tās pārziņā esošo jomu pārraudzībā un attīstībā.

MK grib sakārtot naftas meklēšanu; uzņēmēji protestē

Latvijas naftas meklētāji neizprot Ekonomikas ministrijas dīvainās prasības

TV sižets

TV sižets

TV sižets

Asociācija aktīvi iesaistās plašsaziņas mediju veidotās informācijas papildināšanā, lai veicinātu dziļāku un plašāku ogļūdeņražu izpētes un ieguves jomas izpratni sabiedrībā kopumā.

Latvijas Radio 1 sižets

"Par naftas izpētes urbumiem Baltijas jūrā - kāds ir process un iespējas atrast ko cerīgu, kādas intereses tiek pārstāvētas un ko iegūtu valsts" (22.05.2013).

Viedoklis

Dr. ģeol. Astrīda Freimaņa viedoklis. Lejuplādēt šeit.

Viedoklis

Ģeologa А.И.Хубльдиков viedoklis. Lejuplādēt šeit.